All posts tagged: vækst

POSITIV PSYKOLOGIOG STYRKETRÆNING

Skab trivsel, vækst og læring!

Længere skoledage, børn der mistrives, pressede lærere, kortere tid i fritidstilbud, træthed og stress – det er nogle af de mange ord, der florerer omkring Folkeskolen i medierne lige nu. Men kan man vende en negativ spiral til en positiv – og hvordan? Mange skoler har succes med at anvende positiv psykologi som tilgang til at skabe et godt læringsmiljø, men hvad er positiv psykologi, og hvordan kan man arbejde med det i teamet, klassen og sammen med forældrene? Ifølge Seligman findes der 24 styrker. En styrke er en naturlig evne/et aktiv. Styrkerne er de personlige egenskaber, der er mest karakteristiske og genkendelige for os. Styrkerne har mennesker i varieret omfang, de kommer til udtryk i tanker, følelser og handlinger, giver energi, er en drivkraft og kan løfte vores kompetencer. Fem af dem er den enkeltes topstyrker eller karakterstyrker. Styrkerne er skabt i det miks mellem det genetiske samt omgivelsernes påvirkning gennem vores opvækst. Styrkerne kan alle identificeres og udvikles – og det viser sig faktisk, at det medfører både energi, engagement, trivsel og glæde. …