All posts tagged: Trivsel

Førerulve

Børn har brug for voksne, der tager lederskab

Det er tvingende nødvendigt for børn at have forældre, der kærligt varetager deres førerrolle i familien. Som tager ansvar for relationen, skaber tillid, og som træffer beslutninger på familiens vegne – både de populære og de ikke populære. Det er det klare budskab i bogen Førerulve – Det livsvigtige lederskab i familien, der netop er udkommet på Akademisk Forlag. Jesper Juul er fornuftens faste, men absolut kærlige stemme. Han gør os klogere på os selv og på, hvad der skal til for at blive mere autentiske forældre, som ikke krænker vores børns personlige integritet, men som samtidig tager bestik af egne følelser og personlige grænser. Du spørger måske dig selv, hvorfor en førerulv indgår i bogens titel. Ulve bringer måske tankerne hen på alfadyr og aggression og ikke ligefrem på harmoni og balance. Men i takt med at ulvene igen trænger frem i Europa, ændrer vores billede af ulven sig på fascinerende vis. Ulve blev tidligere opfattet som onde og farlige, men i dag ved man, at de er i besiddelse af høj social intelligens. …

POSITIV PSYKOLOGIOG STYRKETRÆNING

Skab trivsel, vækst og læring!

Længere skoledage, børn der mistrives, pressede lærere, kortere tid i fritidstilbud, træthed og stress – det er nogle af de mange ord, der florerer omkring Folkeskolen i medierne lige nu. Men kan man vende en negativ spiral til en positiv – og hvordan? Mange skoler har succes med at anvende positiv psykologi som tilgang til at skabe et godt læringsmiljø, men hvad er positiv psykologi, og hvordan kan man arbejde med det i teamet, klassen og sammen med forældrene? Ifølge Seligman findes der 24 styrker. En styrke er en naturlig evne/et aktiv. Styrkerne er de personlige egenskaber, der er mest karakteristiske og genkendelige for os. Styrkerne har mennesker i varieret omfang, de kommer til udtryk i tanker, følelser og handlinger, giver energi, er en drivkraft og kan løfte vores kompetencer. Fem af dem er den enkeltes topstyrker eller karakterstyrker. Styrkerne er skabt i det miks mellem det genetiske samt omgivelsernes påvirkning gennem vores opvækst. Styrkerne kan alle identificeres og udvikles – og det viser sig faktisk, at det medfører både energi, engagement, trivsel og glæde. …

Trivsel i det moderne

De stressede børn

De fleste voksne, der oplever perioder, hvor de føler, at livet er svært, mestrer at mærke smerten både fysisk og psykisk. De fornemmer, at noget er galt – måske oplever de svimmelhed, angst, vrede eller udbrændthed – og de vil derfor reagere på måder, som kan reducere ubehaget. På den måde evner de at håndtere situationen. For børn og unge er det anderledes. De står hjælpeløse, idet de ikke har samme mulighed for at forstå, hvad der sker i deres krop, fordi de endnu ikke har udviklet evnen til at handle sig ud af smerten. Børn har derfor brug for voksne, der evner at se, læse og forstå, hvornår de sender signalet om, at de er stressede. Og de har brug for voksne, der viser og lærer dem, hvordan de kan mestre de svære følelser og tilstande. Forskel på positiv og negativ stress Forfatterne til Trivsel i det moderne børneliv. Stress og mestring forklarer, at der kan være flere grunde til, at børn føler sig stressede. Samtidig understreger de, at det er vigtigt at skelne mellem positiv …