Author: Akademisk Forlag

Førerulve_kort blogindlæg

Sådan skaber du gode relationer i familien. Jesper Juuls bedste råd.

Vi elsker vores børn helt op til himlen og tilbage igen. Vi vil gerne være gode rollemodeller for dem og sende dem ud i verden med selvværdet i orden og i stand til at skabe deres egne gode relationer. Før de når så langt, vil vi gerne have et familieliv fyldt med harmoni, glæde og kærlighed. Men hvordan skaber vi gode relationer i familien? Det klare budskab i Jesper Juuls nye bog Førerulve er, at børn har brug for forældre, der kærligt varetager deres førerrolle i familien. Forældre, som tager ansvar for relationen, skaber tillid, og som træffer beslutninger på familiens vegne – både de populære og de ikke populære. GODE FØRERULVE Jesper Juul skriver i bogen, at du for at skabe de gode relationer først og fremmest skal turde være personlig. Tilbring tid sammen med barnet! Løsningen er lige så enkel, som den er svær. Du skal tilbringe tid sammen med dit barn – uden pædagogisk dagsorden. Du skal ikke sige noget som helst. Du skal blot sidde stille og betragte barnet og på …

Startup banner - blogindlæg

Start op som entreprenør – og bliv lykkelig!

Hvorfor vælger nogle mennesker at vove sig ud på et entreprenørskabs usikre grund? Drivkraften kan være af forskellig karakter. Måske har man en trang til at ændre tingenes tilstand på et helt bestemt område eller slet og ret et behov for at tjene penge. Tungtvejende årsager synes også at være ønsket om vinde frihed til at bestemme over sit liv og sit arbejde – et ønske om at opleve mening med det, man beskæftiger sig med. At skabe et arbejdsliv for sig selv, hvor frihed og mening er bærende elementer, er ikke nogen dårlig ide, hvis man også vil opleve mere tilfredshed med sin tilværelse helt generelt. I en rapport fra tænketanken Institut for Lykkeforskning kan man læse, at selvstændige ikke bare føler større arbejdsglæde end lønmodtagere, men også er mere tilfredse med livet som helhed. Hvis man vil være lykkelig, så skal man altså bare starte sin egen virksomhed J Men kan alle blive entreprenører? Mange er interesserede i at starte deres egen virksomhed, men ender alligevel med at fravælge det, fordi de mener, …

Førerulve

Børn har brug for voksne, der tager lederskab

Det er tvingende nødvendigt for børn at have forældre, der kærligt varetager deres førerrolle i familien. Som tager ansvar for relationen, skaber tillid, og som træffer beslutninger på familiens vegne – både de populære og de ikke populære. Det er det klare budskab i bogen Førerulve – Det livsvigtige lederskab i familien, der netop er udkommet på Akademisk Forlag. Jesper Juul er fornuftens faste, men absolut kærlige stemme. Han gør os klogere på os selv og på, hvad der skal til for at blive mere autentiske forældre, som ikke krænker vores børns personlige integritet, men som samtidig tager bestik af egne følelser og personlige grænser. Du spørger måske dig selv, hvorfor en førerulv indgår i bogens titel. Ulve bringer måske tankerne hen på alfadyr og aggression og ikke ligefrem på harmoni og balance. Men i takt med at ulvene igen trænger frem i Europa, ændrer vores billede af ulven sig på fascinerende vis. Ulve blev tidligere opfattet som onde og farlige, men i dag ved man, at de er i besiddelse af høj social intelligens. …

POSITIV PSYKOLOGIOG STYRKETRÆNING

Skab trivsel, vækst og læring!

Længere skoledage, børn der mistrives, pressede lærere, kortere tid i fritidstilbud, træthed og stress – det er nogle af de mange ord, der florerer omkring Folkeskolen i medierne lige nu. Men kan man vende en negativ spiral til en positiv – og hvordan? Mange skoler har succes med at anvende positiv psykologi som tilgang til at skabe et godt læringsmiljø, men hvad er positiv psykologi, og hvordan kan man arbejde med det i teamet, klassen og sammen med forældrene? Ifølge Seligman findes der 24 styrker. En styrke er en naturlig evne/et aktiv. Styrkerne er de personlige egenskaber, der er mest karakteristiske og genkendelige for os. Styrkerne har mennesker i varieret omfang, de kommer til udtryk i tanker, følelser og handlinger, giver energi, er en drivkraft og kan løfte vores kompetencer. Fem af dem er den enkeltes topstyrker eller karakterstyrker. Styrkerne er skabt i det miks mellem det genetiske samt omgivelsernes påvirkning gennem vores opvækst. Styrkerne kan alle identificeres og udvikles – og det viser sig faktisk, at det medfører både energi, engagement, trivsel og glæde. …

untitled-design-7

En anderledes biografi om psykoanalytikeren C. G. Jung

Aksel Haaning har skrevet en anderledes biografi om psykoanalytikeren C. G. Jung. Her deler han sine tanker om bogen – og om manden, den handler om: En ny grundfortælling Freud og Jung er ofte de to første navne, folk kommer i tanke om, hvis emnet er psykologi. Det er den klassiske grundfortælling om psykologiens makkerpar, folk husker. Selvom grundfortællinger er gode og genkendelige som formidling og enkle at håndtere på hjemmesider, er de sjældent sande ved nærmere eftersyn. Jung. En stemme fra dybet går et spadestik dybere og lægger de første sten til en ny fortælling om Jung, som en selvstændig og original tænker i sin egen ret. Denne fortælling tager udgangspunkt i Jung og i den samtid, hans forfatterskab forholdt sig til. Det er interessant nok denne belysning af Jung i hans samtid, der gør Jung aktuel og nærværende for os i dag. Krise i moderniteten Hvorfor skrive en bred og alment appellerende bog om Jung, hvis mit arbejde egentlig hører hjemme inden for universitetet? Fordi der er en historie, der er værd at …

susb

Susanne Bargmann: Det er aldrig for sent at blive sanger

Blogindlæg af Michelle DeSpain (oversat af Susanne Bargmann). Først bragt på bloggen The Late Bloomer Revolution. Jeg hørte først Susannes historie på en Freakonomics podcast. Dét, som fangede min opmærksomhed, var, at Susanne i en alder af 40+ ikke blot besluttede sig for at følge sin barnedrøm om at blive en sanger, men også realiserede sin drøm midt i en travl karriere som psykolog. Selvfølgelig var jeg nødt til at invitere Susanne til at tale med os på bloggen, og det ville hun heldigvis meget gerne. Susanne, kan du fortælle os lidt om, hvad der fik dig til at forfølge din drøm om at blive sanger så relativt sent i livet? Da jeg var barn og teenager elskede jeg at synge. Jeg sang i flere forskellige kor og gik også på et gymnasium, hvor der var ekstra fokus på musik. Og jeg drømte om at forfølge en karriere som sanger. Men det var ikke helt tydeligt for mig, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Samtidig var jeg ikke en dygtig nok sanger til at kunne blive …

Flyvefærdig cover

Til nye voksne: er du flyvefærdig?

I de kommende måneder flytter mange unge hjemmefra for at være klar til studiestart i efteråret. Psykolog Ulla Dyrløv har sammen med sin datter, Sabine Dyrløv Klindt skrevet bogen Flyvefærdig, en bog fyldt med gode råd til de unge, der står på tærsklen til voksenlivet:  Hvordan finder man ud af alt det praktiske med bolig, økonomi og uddannelse, og hvad med alle de følelser, den tvivl og usikkerhed, man nogle gange fyldes af? Hvad med kærlighed, sex og følelser? I uddraget her nedenfor får du gode råd og konkrete værktøjer til at tackle alt det nye, du skal til at forholde dig til, når du skal ud og stå på egne ben og selv har ansvaret for husholdningen, både hvad angår økonomi, praktiske forhold – og ikke mindst: de følelser, der melder sig, når man flyver fra reden. MENTAL FORBEREDELSE “Jeg havde virkelig optur, da jeg gik rundt hos mine forældre og pakkede mit værelse ned i flyttekasser. Det var sjovt at tænke på, at alle mine ting var nede i de kasser, men det var så …

3

Særligt sensitiv – eller særligt udfordret?

Bogen “Særligt sensitiv – eller særligt udfordret?” er netop udkommet på Akademisk Forlag. Vi har spurgt forfatterne, hvorfor det kan være et problem, når forældre og professionelle bruger begrebet særligt sensitiv. Vi vil gerne fremme forståelsen af at størstedelen af børn er helt normale! Det er helt normalt at opleve udfordringer livet igennem. Samtidig bliver man nødt til at lære at mestre disse fra en tidlig alder. Her spiller vi voksne en særlig vigtig rolle. Vi skal huske på, at den måde vi forstår vores børn på, i høj grad er med til at forme hvordan de opfatter sig selv og håndterer udfordringer de møder i deres hverdag. Hvad er den største udfordring ved at bruge begrebet ”særligt sensitiv”? Vores største bekymring ved at bruge begrebet særligt sensitiv er, at vi derved kommer til at forklare vores oplevelser med et begreb, som vi reelt ikke ved hvad betyder. Mange der er særligt sensitive siger, at det giver så god mening og forklarer de oplevelser de har haft. Men så længe forskningen ikke underbygger eksistensen af …

dit studieliv

8 gode vaner til dit studieliv

Uanset om du kommer direkte fra gymnasiet, har arbejdet eller rejst verden rundt, vil det højst sandsynligt føles som lidt af et kulturchok at begynde på universitetet. Som forfatterne til bogen Dit studieliv skriver: Når du træder ind på en videregående uddannelse, træder du samtidig ind i en helt ny verden: den akademiske verden. Derfor får du her 8 gode vaner, som kan hjælpe til at gøre din studiestart lidt lettere. #1 Lav dit eget system med notater, litteraturhenvisninger, overskrifter for emner, logbog osv. #2 Sørg for at lære at navigere rundt i den kommunikationsplatform, dit uddannelsessted benytter (Absalon, Blackboard etc.). Det er vigtigt, at du tidligt lærer systemet at kende og ved, hvor du kan finde skemaer, beskeder fra dine undervisere samt materialer til og fra undervisningsgangene. #3 Fortæl din familie og dine venner, at du skal læse, og at du muligvis ikke deltager så meget i det sociale liv som før studiestart. #4 Hvis du har familie, kæreste osv., er det en god idé, at I laver aftaler om, hvornår det passer bedst ind, at …

Børn1

Selvfølgelig er vi søskende for altid – eller er vi?

Hvad forbinder børn og unge i dag med det at være søskende? Hvem tænker de som deres søskende? Og hvad laver de sammen? Er man søskende med de børn, man bor sammen med, selvom de voksne i husstanden ikke er fælles forældre? Kan man være mere eller mindre rigtige søskende? Og kan man holde op med at være søskende? 80 procent af alle børn og unge har søskende, og oplagt er det, at man kan være søskende på mange måder, og at søskenderelationer kan skifte form flere gange i løbet af børns opvækst. Nye børn kan komme til, nyfødte såvel som sammenbragte, og andre børn kan man blive skilt eller flytte fra. Hvad er søskende? Bogen Hvad er søskende? Praktiske og følsomme forbindelser er skrevet på baggrund af forskningsprojektet Bevægelige søskendeskaber, som stod på i 2011. Her endte 43 procent af alle ægteskaber i Danmark med skilsmisse. Dette tal var sidste år steget til 54 procent og må forventes at stige igen i 2015. Siden den 1. juli 2013 har det nemlig været muligt at …